SK`2012
wybierz język polski
switch to english

Wyszukiwarka artykułów Konferencji SK

Szukaj artykułu

Jak szukać?

Logowanie

Zarejestrowany użytkownik

Ident.

Hasło

In Memoriam

Stefan WĘGRZYN 1925 - 2011

Prof. Stefan WĘGRZYN

Profesor Stefan Węgrzyn urodził się 20 maja 1925 w Krakowie. Studia wyższe rozpoczął w 1944 roku we Lwowie, a kontynuował je od 1945 roku w Politechnice Śląskiej w Krakowie (funkcjonowała tymczasowo w ramach Akademii Górniczej, obecnie AGH), a następnie w Gliwicach. Po ukończeniu studiów w 1949 roku do końca życia pracował na Politechnice Śląskiej, przechodząc przez wszystkie stopnie kariery akademickiej aż do uzyskania tytułu profesora zwyczajnego w 1968 roku.

Od czasu, gdy w 1949 r. pojawiła się Jego pierwsza książka "Rachunek operatorowy w zastosowaniu do obliczeń przebiegów nieustalonych w obwodach elektrycznych o stałych skupionych", Profesor Węgrzyn brał czynny udział w życiu naukowym. Książka ta była rezultatem Jego badań prowadzonych jeszcze gdy był studentem Politechniki. Stała się ona podstawą wykładów Profesora na Wydziale Elektrycznym Politechniki.

Prof. Stefan WĘGRZYN

W roku 1964 został wybrany członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk (mając 39 lat był wtedy najmłodszym członkiem PAN), a członkiem rzeczywistym w roku 1973. Profesor był też wieloletnim członkiem Prezydium PAN i przewodniczącym Komitetu Naukowego Informatyki PAN, a także członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.

W latach 1963-1969 był zastępcą dyrektora ds. nauki Instytutu Automatyki PAN w Warszawie. W roku 1968 stworzył Zakład Systemów Automatyki Kompleksowej PAN w Gliwicach, przekształcony w roku 1989 w Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN, w którym do roku 2006 pełnił funkcje kierownicze.

Profesor Węgrzyn był współtwórcą powstałego w 1964 roku Wydziału Automatyki (obecnie Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki) Politechniki Śląskiej. Początkowo został kierownikiem Katedry Teorii Regulacji, a następnie w latach 1971-1995 był dyrektorem Instytutu Informatyki Politechniki śląskiej.

Prof. Stefan WĘGRZYN

Był doktorem honoris causa uczelni w Polsce (Politechniki Śląskiej w 1988, AGH w Krakowie, 1989, Politechniki Rzeszowskiej, 2002), Francji (Uniwersytet w Lille, 1973) i Kanadzie (Universite de Sherbrooke, 1977), laureatem wielu nagród i odznaczeń.

Profesor Węgrzyn był redaktorem naczelnym kwartalnika 'Theoretical and Applied Informatics' od momentu wydania pierwszego zeszytu w 1971 (kwartalnik nosił wówczas tytuł 'Podstawy Sterowania', zmieniony później na 'Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej'). Dbał nie tylko o poziom publikowanych prac, osobiście czytając większość artykułów, ale także starał się dostosowywać charakter czasopisma do aktualnych trendów w dziedzinie automatyki i informatyki. Szczególną uwagę przykładał do praktycznego wykorzystania wyników teoretycznych, co dobrze oddaje wybrana przez Niego nazwa czasopisma, a także fakt iż był współtwórcą pięciu patentów.

Prof. Stefan WĘGRZYN

Zakres zainteresowań naukowych Profesora rozciągał się od dynamiki obwodów elektrycznych poprzez teorię regulacji, stabilności i identyfikacji procesów, kompleksową teorię sterowania, informatykę, systemy rozwojowe aż po technologie informatyczne w nanonauce włączając w to także kwantowe systemy informatyki. Ilustracją tego może być przegląd tytułów kilku wybranych publikacji książkowych Profesora: Podstawy automatyki (PWN, Warsaw 1963), Les bases de l’automatique industrielle – współautorzy: A.Bukowy and Z.Pogoda (Dunod, Paris 1965), Introduction a l’étude de la stabilité dans les espaces métrique - współautor: O.Palusiński (Dunod, Paris 1971), Podstawy informatyki (PWN, Warsaw 1982), S.Węgrzyn, J.C.Gille, P.Vidal: Developmental systems, at the crossroads of system theory, computer science, and genetic engineering (Springer-Verlag, New York 1990), S.Węgrzyn, J.C.Gille, P.Vidal: The genetics of developmental processes (2nd ed., Informatics, No.19, Publishers of the SUT, Gliwice-Lille-Quebec 1992), S.Węgrzyn i inni: Nano and quantum systems of informatics (2nd ed., Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004), S.Węgrzyn i inni: Systems of informatics of the direct materials production (Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach, Wydawnictwo PKJS, Gliwice 2006).

Profesor Stefan Węgrzyn zmarł 28 lipca 2011 roku. Straciliśmy wielkiego uczonego, znakomitego wykładowcę, wychowawcę, człowieka, który był współtwórcą polskiej automatyki i informatyki oraz ukształtował kilka generacji naukowców i inżynierów tych dziedzin.

Opracowano na podstawie: http://www.iitis.pl/pl/pracownik.php?ID=9
Zdjęcia 2,3,4 pochodzą z konferencji 'Sieci Komputerowe'.

powrót           

Instytut Informatyki Politechniki Śląskiej, ul. Akademicka 16, 44-100 Gliwice

v. 2012.2.2.1 eConf © 2007-2017 Piotr Kuźniacki

Ostatnia modyfikacja 14-06-2012

Odwiedzin serwisu 13015 Użytkowników online 16